Tjänster

Yrkesmänniskor för manuellt arbete

Skogsvårdstjänster

röjning och gallring av plantskog

förhandsröjning inför hygge

skogsförnyandets hela kedja genom plantering eller sådd

vård och underhåll av ung skog

löpbränning

röjning vid kraftledningar och stormskador

Överallt i Finland

Flexibilitet och effektivt sätt att agera skiljer Hermek från andra företag som erbjuder skogsvårdstjänster. Kunden får de yrkesarbetare som behövs på jobb exakt när det önskas, och arbetet blir gjort inom överenskommen tidsplan utan bortförklaringar.
Vi är ett betydligt stort team och tar hand om stora områden – överallt i Finland.

LÄS MER OM HERMEK

En rättvis och redig arbetsgivare

LÄS MER OM REKRYTERING

VI KONTAKTAR DIG SNART!

Ge ditt telefonnummer eller din e-postadress